Velkommen til Christiegården

«Et møtested for og med mennesker i utvikling med fokus på trygghet, trivsel, mestring og miljø.»