Arbeidsmarked

På Christiegården dagsenter har vi en egen aktivitetsgruppe som bidrar til den daglige driften. 

Arbeidsmarkedsgruppen utfører både faste, og sesongbaserte oppdrag. 

Noen av de oppdragene som utføres er henting av meierivarer, varelevering til ekstern cafe, levere post, og vedlikehold av bilparken.Arbeidsmarked3.JPG