Cafegruppen

Christiegårdens egen cafe tilbereder daglig mat til alle på dagsenteret.  Her er det fokus på å vedlikeholde, samt innlære nye ferdigheter rundt matlaging, hygiene og aktiviteter knyttet til det daglige liv. 

Cafen på Christiegården tilbyr en variert meny bestående av mange spennende smaksopplevelser. 

Cafe2.JPG