Mediagruppen

På Mediagruppen er det ulike aktiviteter knyttet til innlæring av ny kunnskap, og vedlikehold av ferdigheter. 

Vi benytter oss av digitale verktøy for å fremme læring og mestring av en digital hverdag.Media (1).JPG

Mediagruppen produserer også Christiegårdens egen avis" Christieposten".

Aktiviteter og oppgaver tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå, forutsetninger og egenrådige ressurser.