Vedgruppen

I vedproduksjon.jpgvedgruppen produseres store mengder ved for salg. 

1 dag i uken drar gruppen ut i skogen og feller trær. Der kappes tømmeret og fraktes tilbake til vedskuret. Tømmeret blir så kløyvd og pakket i vedsekker. 

Det er også oppgaver knyttet til vedlikehold av uteområder.