Virksomheten

Virksomheten driver dagsenter og avlastning for mennesker med psykisk utviklingshemming.Christiegården har driftsavtale med Bergen Kommune.