Basar 2013. Vi klarte å samle inn kr. 22 690,- på årets basar og loddboksalg.

Vi klarte å samle inn kr. 22 690,- på årets basar og loddboksalg.
Basar 2013. Vi klarte å samle inn kr. 22 690,- på årets basar og loddboksalg.

 

VI KLARTE Å SAMLE 22690,- PÅ ÅRETSBASAR OG LODDSALG !!!!!!

Årets inntekt skal gå til Christiegårdens bikubeprosjekt i Morogoro Tanzania

Vi satte oss som mål å bidra med finansiering av 500 bikuber som skulle utplasseres i 5 landsbyer rundt Morogoro. Målet vårt er langt på vei oppnådd, takket være bl.a. resultatet fra fjordårets basar.  Basert på erfaringene vi hittil har gjort med prosjektet  i Morogoro, har vi bestemt at inntektene fra Basaren 2013 skal gå til beskyttelsesutstyr til familiene som drifter de etablerte bifarmene. Microlånene og bikubeprosjektet blir fulgt opp av Mama Josephine Bakita

 

Se bilder fra Basar HER