BASAR 2014

BASAR 2014
BASAR 2014

Christiegården har siden 2002 gitt bistand til Amani Centre  for mennesker med utviklingshemming i Morogoro, Tanzania. Brukerne og personalet har hvert år samlet inn penger  gjennom å arrangere  basar og lotteri hvor  gevinstene har vært selvlagede produkter og gaver gitt fra andre dagsenter og forretningsforbindelser.   Dette har resultert i en pengegave  direkte til brukerne på Amani Centre fra kr.15 000 til 50 000,- hvert år.      

 

Fra 2012 har vi samarbeidet med Mamma  Josephine Bakita (grunnleggeren av Amani Centre) fått i stand et nytt prosjekt. Det går ut på å hjelpe familier til barn med fysisk og psykiskutviklingshemming som bor i avsidesliggende landsbyer. Gjennom mikro finans skal vi yte økonomisk bistand til etablering av bifarmer som disse  familiene kan drifte til eget matauk og på sikt for salg av honning som kan gi dem egen   inntekt. Årets basar var arrangert den 23 oktober.

Bilder fra Basar 2014 kan du se HER