Basar torsdag den 12. november

Velkommen til høstens basar torsdag den 12. november fra kl.11.30 til 14.00
Basar torsdag den 12. november
Fra basar 2014

Velkommen til høstens basar torsdag den 12. november fra kl.11.30 til 14.00

 

I år ønsker vi at inntektene fra den årlige basaren på Christiegården skal gå til vår moderorganisasjon, Røde Kors, og deres innsats for Middelhavsflyktningene.

Hver dag flykter tusenvis av mennesker fra krig, konflikter og fattigdom. De som overlever den farefulle ferden over Middelhavet står ofte på bar bakke og trenger all den hjelp de kan få.

Røde Kors bidrar med helse- og førstehjelp, mat og klær til flykningene.

Christiegårdens basar gir muligheter for brukere av dagsentertjenesten og ansatte til å bidra i denne vanskelige situasjonen. Du er vår samarbeidspartner, og vi ønsker også å invitere deg til å delta. Du kan bidra med loddkjøp eller gaver som loddes ut på selve basaren.

På forhånd tusen takk for at du vil være med å støtte og for din gave.

Med vennlig hilsen og på vegne av oss alle

Evelyn Møgster