Christiegården bistandsprosjekt i Tanzania

Christiegården bistandsprosjekt i Tanzania
Christiegården bistandsprosjekt i Tanzania
Bikuber i Tanzania

Christiegården har siden 2002 gitt bistand til Amani Centre for mennesker med utviklingshemming i Morogoro, Tanzania. Brukerne og personalet har hvert år samlet inn penger gjennom å arrangere basar og lotteri hvor gevinstene har vært selvlagede produkter og gaver gitt fra andre dagsentere og forretningsforbindelser. Dette har resultert i en pengegave direkte til brukerne på Amani Centre fra kr.15 000 til 50 000,- hvert år. I Tanzania finnes det lite eller ingen statlig finansiering av tiltak og tjenester for utviklingshemmede. Det meste er basert på frivillig innsats og sponsorer, bistandsmidler fra vestlige land.

 

Fra 2012 har vi samarbeidet med Mamma Josephine Bakita (grunnleggeren av Amani Centre) fått i stand et nytt prosjekt. Det går ut på å hjelpe familier til barn med fysisk og psykisk utviklingshemming som bor i avsidesliggende landsbyer. Gjennom mikro finans skal vi yte økonomisk bistand til etablering av bifarmer som disse familiene kan drifte til eget matauk og på sikt for salg av honning som kan gi dem egen inntekt..

 

Christiegården har i første omgang tatt mål av seg til å bidra med penger til produksjon, transport og igangsetting av 500 bikuber..

 

Visst du vil hjelpe oss med dette arbeidet kan du kjøpe en eller flere bikuber. Produksjonskostnaden + transport for en bikube i Tanzania, Morogoro, er kr. 55,- Du kan henvende deg til Christiegården, spørre etter Hugo og få tilsendt en bankgiro eller kjøpe en eller flere bikuber ved å sette penger inn på bankkonto nr. 3633 34 26611 merket bistand.

 

 

Klarer vi mer en 500 stykker vil de bli kjempeglad i Tanzania.

PER DATO HAR VI SOLGT 590  BIKUBER