Endring ved stiftelsen Christiegården dagsenter og avlastning

Endring av avtale

 

Det er inngått en endrings- og tilleggsavtale mellom Bergen kommune og Stiftelsen Christiegården dagsenter og avlastning.

Bergen Kommune har anmodet om endring av tjenestetilbudet i form av bortfall av avlastningstilbud, og økning i antall dagsenterplasser.

Dette betyr at Christiegården skal øke antall dagsenterplasser fra 40 til 48 plasser. 

Kommunen skal overta avlastningsplassene i kommunal regi.

Ikrafttredelse av avtalen vil skje den 1. juni 2016.

Ta kontakt med daglig leder Evelyn Møgster 47459965 om du har spørsmål vedrørende disse endringene.