Foreldremøte

Invitasjon til alle primærkontakter/foreldre/verger!
Foreldremøte

Vi her på Christiegården ønsker å invitere dere til et treff hvor vi kan fortelle og vise dere litt om hvordan vi jobber, hvorfor vi gjør det slik, og hva vi får til!!

Vi har jobbet mye med brukermedvirkning de siste årene. Dette har vi lyst å informere litt om i plenum. Etterpå ønsker vi at dere skal få være med rundt i de ulike aktivitetsgruppene våre og se hvordan vi jobber der.

Alle som jobber her vil være tilstede, slik at dere får mulighet til å treffe primærkontakter og aktivitetsledere.