Fredagsaktiviteter i gymsalen

Fredagsaktiviteter i gymsalen på Christiegården Dagsenter
Fredagsaktiviteter i gymsalen

Brukerrådet inviterer hver fredag ut over våren til ulike  aktiviteter  i gymsalen her hos oss.

Ansvaret for disse aktivitetene er fordelt på medlemmene i brukerrådet.

Dette er felles aktiviteter for alle her hos oss, og aktivitetene er konstruert etter alle brukernes ønsker.