Ingrid og Ingelin, to vernepleier studenter som har vært på christiegården i 11 uker.

Vi har hatt 11 uker praksis på Christiegården dagsenter. Her har vi blant annet jobbet med en brukerundersøkelse om selvbestemmelse. Vi ønsket å se på hvordan brukerne på dagsenteret oppfattet sin selvbestemmelse i hverdagen.
Ingrid og Ingelin, to vernepleier studenter som har vært på christiegården i 11 uker.

Vi er to studenter fra Høgskolen i Bergen. Her går vi siste året på vernepleierutdanningen.
 
Vi har hatt 11 uker praksis på Christiegården dagsenter. Her har vi blant annet jobbet med en brukerundersøkelse om selvbestemmelse. Vi ønsket å se på hvordan brukerne på dagsenteret oppfattet sin selvbestemmelse i hverdagen.
Dette gjorde vi ved å først skrive et samtykkeskjema som alle fikk med seg hjem. Sammen med dette sendte vi et informasjonsskriv der vi fortalte hva prosjektet gikk ut på.
Når vi hadde fått tilbakemelding fra de som ønsket å delta, sendte vi ut brukerundersøkelsen som vi hadde utformet. Denne inneholdt ulike spørsmål og påstander. Vi har også videointervjuet noen av brukerne for å tydeliggjøre deres meninger.
Når vi var ferdig med å analysere resultatet, valgte vi å invitere både brukere og ansatte på Christiegården til et allmøte i gymsalen. Her la vi frem resultatet og konklusjonen vi hadde kommet frem til. På slutten viste vi videointervjuene.
 
Vi synes dette prosjektet har vert lærerikt og spennende å jobbe med. Tusen takk til alle som har deltatt og hjulpet oss med å gjennomføre brukerundersøkelsen.
 
Med vennlig hilsen Ingrid og Ingelin