Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015

Politisk valgmøte på Christiegården den 27. august 2015
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015

På vegne av Brukerrådet og Kursutvalget takker vi for et vellykket politisk møte på Christiegården torsdag den 27. august.
Vi takker spesielt representanter for de politiske partiene for deres bidrag og informasjon.  De som møtte var Atle Fasteland (Høyre), Åsta Årøen (V), Mikkel Grüner (SV), Laila Melkevoll (SP), Marte Mjøs Persen (AP), Elisabeth Leirgul (KRF) og Silje Hjemdal (FRP).
Vi gjør oss nå klare til å bruke stemmeretten vår.
 
Godt valg!