TEMATIKK: UTELIV

Brukerrådet og kursutvalget presenterer tema: Uteliv
TEMATIKK: UTELIV

 

I 2017 har Brukerrådet og kursutvalget ved Christiegården dagsenter valgt å finne ut mer om tema: Uteliv.

Vi ønsker å ta for oss friluftsaktiviteter som kan bedrives  både i skog og mark, på vann og på land.

Brukerrådet og kursutvalget har også utarbeidet en spørreundersøkelse til alle på dagsenteret.

Her får alle muligheten til å komme med ønsker og forslag til aktivitet.

Dette tema skal være gjennomgående i 2017.