Historikk

Historikken rundt Christiegården

Christiegården ble fra gammelt av drevet som gårdsbruk.

I 1850 kjøpte tollkasserer Andreas Christie, Christiegården. Christie bodde i byen om vinteren og på gården om sommeren. Broren Werner Christie, som var klokker i Nykirken, hadde bolig i det huset som fortsatt heter Klokkerstuen. Drengene og budeiene bodde i Drengestuen. Huset som i dag heter Midthuset, var hovedhuset på gården.


I 1960 fikk den private stiftelsen Barnely låne de tre husene for å drive arbeidsstue for mennesker med psykisk utviklingshemming. Barnely, som ble stiftet i 1957 av Bergen Røde Kors Barnehjelp, hadde tidligere drevet daghjem for psykisk utviklingshemmede i en privat villa på Kalfaret. I 1970 bygget barnehjelpen den nyeste delen av Christiegården. 

Eierforhold

Christiegården dagsenter & avlastning er en selveiende stiftelse, stiftet av Bergen Røde Kors Barnehjelp. Virksomheten har driftsavtale med Bergen Kommune som yter 100% driftstilskudd.

Beliggenhet

Vi holder til i Idrettsveien 16. Lokalisert mellom Brann Stadion og Haukeland sykehus. Til våre aktiviteter disponerer vi 4 hus.

 

 


 

Litt om Christieparken

Ca. 1818 fikk de to brødrene W.F.K. Christie og Werner Hosewinkel Christie overlevert et stykke utmark i Fridalen ved elven fra Ulriken, av sin fetter stiftmann Hagerup på Haukeland. Brødrene var begge naturinteressert og medlemmer av vennegruppen "Quolibet". Eiendommen ble inngjerdet og sammen med noen av vennene anla de "Lystanlegget" - en naturpark etter engelsk mønster. Der ble ryddet, lagt broer over elven og trær plantet - ett stykke med bøk representerte Danmark, og ett med gran (den første granplanting på Vestlandet) var Norge. Trærne ble døpt med øl eller stikkelsbærvin. Hver hadde de sin stenbenk med bord. Man gikk på visitt til hverandre og selskapeligheten florerte med diskusjoner, muntre historier og fedrelandssanger.

Medlemmer av "Quolibet"

  • Overkrigskomissær August Mohr
  • Overvraker Johan Kahrs
  • Postmester Christian Sebye
  • Tollkasserer Werner Hosewinkel Christie
  • Byfogd assesor Georg Jacob Bull
  • Biskop Claus Pavels
  • Toldinspekteur Wilhelm Bernhoft
  • Stiftamtmann Wilhelm Frimann Koren Christie

Styret bestod av: Pavels, Bull og W.F.K. Christie

 

Christiegården:

Som sommersted forpaktet Werner Hosewinkel Christie Fridalen som i 1880 bestod av bare ubetydelig gårdsbruk og noen trær. Etterhvert som hans barneflokk vokste (han fikk 13) utvidet han huset med en stor stue og bygget små stuer ved siden av. Han dyrket jord, anla frukt og blomsterhave og plantet særlig bøketrær (men fra Danmark). Disse trærne fikk han med tiden se vokse til store trær.

(fra "Slekten Christie i Norge" ved Helge Christie 1964.

Fra Camilla Christie Kuhnle til stiftelsens 50-årsfeiring 21.6.2007